Vzduchotechnika a klimatizace

Společnost INKOMO spol. s r.o., IČ 482 04 641, síldlem České Budějovice, Husova 61, PSČ 370 05, zpracovala projekt přeměny, na jehož základě došlo s právními účinky k datu 1.10.2014 k rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem dvou nových společností, a to společností INKOMO CZ s.r.o. a INKOMO VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.. Obě nástupnické společnosti budou sídlit v areálu společnosti INKOMO spol. s r.o. a budou vyvíjet obchodní činnost jako doposud.

INKOMO CZ s.r.o.

www.inkomo-klimatizace.cz INKOMO CZ s.r.o.

Co nabízíme?

Kontakt

Jiří Váňa jednatel info@inkomo-klimatizace.cz

INKOMO VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.

www.inkomo-vzduchotechnika.cz INKOMO VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.

Co nabízíme?

Kontakt

Jiří Boubal jednatel boubal@inkomo-vzduchotechnika.cz
© 2015 INKOMO.CZ
vytvořil JZWebs.cz